Calamiteiten en kleinschalige werkzaamheden

Wij hebben meerdere calamiteitenploegen die volledig zijn ingericht en uitgerust voor het uitvoeren van 
calamiteiten werkzaamheden rondom de rioleringen en kolken en kleinschalige werkzaamheden.

Dit betreffen werkzaamheden om gevaarlijke situaties op te lossen bij bijvoorbeeld verzakkingen maar ook het verhelpen van verstoppingen van de riool-huisaansluitingen. Onder deze werkzaamheden vallen ook doorspuitwerkzaamheden, reparaties aan of rond de en werkzaamheden aan het hoofdriool.

Bijzonder aan deze ploegen is dat deze ook volledig elektrisch kunnen draaien. 
Hiermee sluiten wij aan bij de wens van onze opdrachtgever om milieubesparende maatregelen door te voeren.

Fotogalerij

Copyright © 2024 All Rights Reserved
cross